IB4L4IB
Cursus Linux voor Informaticabeheer
Home

Medewerkers

Visie

Mailinglist

CVS

Cursussen

SourceForge Logo

Visietekst


Dit is een werkdocument. We proberen hiermee de doelstellingen en mogelijkheden van het project duidelijk te stellen.

  1. We schrijven een cursus Linux voor verschillende doelgroepen. Enerzijds zal deze cursus dienen voor de richting Informaticabeheer in het secundair onderwijs, anderzijds zal hij ook geschikt zijn voor Linux-opleidingen in hogescholen. Deze cursus zal dan ook modulair van opzet zijn, zodat ook cursussen op een ander niveau hier makkelijk van afgeleid kunnen worden.
  2. De cursus is driedelig. We behandelen hardware en systeembeheer, programmeren en scripting, en tenslotte softwarepakketten. Deze indeling is noodzakelijk omdat de cursus niet noodzakelijk in zijn geheel door één leerkracht gegeven wordt. Er kunnen zo ook cursussen samengesteld worden die enkel één van deze delen belichten.
  3. We gaan ervan uit dat de hele cursus met Linux gegeven wordt, ook al is dit momenteel nog niet altijd het geval. In praktijk blijkt echter dat de leerlingen de links met Windows zelf wel kunnen leggen als ze de theorie kennen en praktijkoefeningen in Linux doen. We willen wel enkele commentaren voorzien als een bepaalde functie onder Windows echt anders verloopt. Leerlingen kunnen dat dan zelf thuis alles onder Windows proberen.
  4. Er zal met drie niveau's gewerkt worden om de cursus zo breed mogelijk inzetbaar te maken. Het eerste niveau zal het leerplan voor informaticabeheer volgen. Niveau twee is een uitbreiding voor deze richting en tevens basiskennis voor hogescholen. Niveau drie is een verdere uitbreiding.
  5. De verschillende niveau's geven een opdeling op macro-niveau. Op micro-niveau kunnen we nog verder gaan: een onderverdeling in verschillende programmeertalen en softwarepakketten. Dit kan door in een database een onderscheid te maken tussen modules die algemene principes uitleggen en modules die specifiek voor een pakket bedoeld zijn.
  6. We kunnen de mogelijkheden van het Internet gebruiken om de cursus overzichtelijk te houden. Zo kunnen we zeker met MySQL en PHP werken om de cursus vorm te geven. Op die manier kunnen veel onderdelen hergebruikt worden. Een cursus voor in de les kan bijvoorbeeld didactish heel goed opgebouwd zijn, maar om achteraf te leren kan er een andere structuur gebruikt worden. Ook kunnen commando's beetje bij beetje aangebracht worden, maar zijn die, om achteraf op te zoeken, ook in een lijst of via een search engine beschikbaar.
  $Id: visie.php,v 1.7 2001/04/08 13:00:16 mormeltje Exp $