IB4L4IB
Cursus Linux voor Informaticabeheer
Home

Medewerkers

Visie

Mailinglist

CVS

Cursussen

SourceForge Logo

Beschikbare cursussen


Alhoewel geen enkel van de cursussen waar we aan werken reeds voltooid is, zijn er voor elke cursus al enkele hoofdstukken beschikbaar. Ook is er voor elke cursus reeds een 'frame' gemaakt. De basisvolgorde van de hoofdstukken is daarmee vastgelegd, en er zijn lege bestanden voorzien voor elk hoofdstuk zodat latex geen foutmeldingen geeft bij het verwerken van het hoofdbestand. We geven hieronder een overzicht van de beschikbare cursussen:

  • Systeembeheer: De cursus hardware en systeembeheer is de meest uitgebreide cursus die we maken. Voor de richting informaticabeheer gaat het hier om een pakket van 4 uur per week, gedurende 2 jaar. Momenteel zijn er enkele hoofdstukken af, en is er een planning opgemaakt voor de hele cursus.
  • Kylix: Een van de mogelijke programmeertalen in informaticabeheer is Borland Kylix. We voorzien hier een pakket van 3 uur per week, gedurende 2 jaar. De cursus voor september (5de jaar) is voltooid.
  • PHP: PHP wordt gegeven in het 6de jaar, met 1 lestijd per week. De eerste 5 lessen zijn af.
  • Gegevensbeheer: Gegevensbeheer is volgens het leerplan eerder bedoeld als een cursus access. Aangezien het linux-alternatief dan Adabas zou zijn, maar dit totaal niet gebruikt wordt, hebben we gekozen om dadelijk een cursus SQL te geven aan de hand van PostgreSQL. Deze cursus zou afgerond moeten kunnen worden in het 5de jaar, met 1 lestijd week. Op die manier kan in het 6de jaar meer tijd gestoken worden in het programmeren met SQL in de cursussen Kylix en PHP. Op dit moment zijn de inleidingslessen beschikbaar.

      Warning: Missing argument 1 in call to inf_footer() in inf-beheer.inc on line 62