IB4L4IB
Cursus Linux voor Informaticabeheer
Home

Medewerkers

Visie

Mailinglist

CVS

Cursussen

SourceForge Logo

Welkom op IB4L4IB


Het is de bedoeling van dit project om cursussen voor de richting informaticabeheer te maken die specifiek op linux is gericht. De cursussen worden ontwikkeld via CVS, in Latex formaat. Enkele voorlopige teksten kan je al lezen op de projectpagina bij sourceforge.

  $Id: index.php,v 1.6 2001/07/26 14:42:24 yvanvds Exp $